Coaching

Masz pytania? Napisz do nas!

Tematy 2022:

Przemówienia publiczne i występy dla wykładowców – praca indywidualna.

Przemówienia publiczne i występy, dla menadżerów i kadry kierowniczej – praca indywidualna.

Przemówienia publiczne i występy dla ludzi biznesu i polityki – praca indywidualna.

Przemówienia publiczne i występy, dla ludzi estrady i artystów – praca indywidualna.

Rozwiązywanie konfliktów w strukturach współpracowników – praca indywidualna

Kształtowanie postawy lidera warunkiem osiągnięcia sukcesu w marketingu wielopoziomowym

Tworzenie planów i strategii osiągania celów

Asertywność – odważ się mieć własne zdanie

Zwiększanie umiejętności komunikacyjnych

Technika zadawania pytań

Efektywność osobista

Zarządzanie sobą w czasie

Zarządzanie własnymi emocjami

Umiejętności menedżerskie, zarządzanie zespołem

Rozwijanie kompetencji liderskich

Rozwiązywanie konfliktów w środowisku zawodowym

Wypalenie zawodowe

Motywowanie i automotywowanie

Problemy spowodowane odkładaniem działań

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej czy negocjacji z szefem

Zmiana pracy, zawodu

Wybór pierwszej pracy

Adaptacja w nowym miejscu zamieszkania

Powrót do pracy po urlopie wychowawczym

Harmonijne godzenie macierzyństwa i kariery

Rozwijanie własnej kreatywności i pomysłowości

Założenie firmy, rozwijanie własnego biznesu,

Rozwój osobisty

Trudności w ukończeniu studiów, napisaniu pracy magisterskiej, doktoratu itp.