Coaching

Coaching

Kompetencje coachingowe w pracy zawodowej, we współpracy z zespołem oraz w życiu prywatnym. Zdobyć kompetencje coachingowe indywidualne dla siebie i niezbędne w relacjach z druga osobą oraz kompetencje do prowadzenia zespołu współpracowników.

Coaching indywidualny

Coaching to sposób wspierania ludzi w podejmowaniu konkretnych działań związanych z realizacją jakiegoś przedsięwzięcia lub zmianą aktualnego sposobu zachowania, z wydobywaniem najlepszych rozwiązań z klienta. Osoba korzystająca z pomocy coacha uczy się stawiać ambitne, jasno określone cele i konsekwentnie zmierzać do ich realizacji. Dzięki refleksji wspomaganej trafnymi pytaniami, uświadamia sobie nowe możliwości i uczy się w pełniejszy sposób korzystać ze swoich talentów i mocnych stron. Analizuje ciemne strony problemy wraz z jego stratami i szuka najlepszych rozwiązań oraz korzyści, jakie one przyniosą. Dając sobie szansę, z łatwością zamienia problemy i wymówki na sposoby i warianty rozwiązania. Dzięki temu, zamiast tkwić w problemie, martwić się i cofać się do przeszłości, wciąż jest obecna tu i teraz, uczy się uważności na swoje myśli, emocje i zachowania oraz dając sobie pozwolenie na zmiany, podejmuje decyzje, których wcześniej nie miała odwagi podjąć.

Osoba w procesie zmian coachingowych, dostaje sporą dawkę motywacji zewnętrznej i narzędzi do pracy tak, aby wydobyć z siebie najsilniejszą z motywacji do działania – motywację wewnętrzną.

U podstaw coachingu leży założenie, że w bardzo wielu sytuacjach osiągnięcie znacznie większej efektywności lub wprowadzenie potrzebnych zmian, wymaga przede wszystkim inicjatywy i odpowiedzialności za własny rozwój – nie zaś pochodzących z zewnątrz sprawdzonych rozwiązań i „dobrych rad”.

Dobry coach zna mnóstwo narzędzi i technik swojej pracy. Coach pomaga, więc klientom spojrzeć z dystansu na dotychczasowe nawyki, zachowania się w sytuacjach zawodowych. W wielu wypadkach wymaga to przyjęcia perspektywy innych ludzi – przełożonych, partnerów biznesowych, klientów lub całej organizacji. Zadania, które daje coach, bywają trudne, wymagają przełamania pewnych barier, stereotypów i zmiany przekonań. Aby oderwać się od stereotypów myślowych, klient potrzebuje wyjść poza schemat, poza strefę komfortu. Pełniejsze, bardziej systemowe zrozumienie jest zwykle punktem wyjścia do samodzielnego projektowania potrzebnych zmian.

W przeciwieństwie do, na przykład, chirurga plastyka, coach nie ponosi praktycznie żadnej odpowiedzialności za Twoje zmiany, jakie zajdą. Cała odpowiedzialność spoczywa na Tobie – to Ty pracujesz sumiennie nad swoim rozwojem i zmiany w swoim życiu – nie on. Relacja z coachem jest oparta na dwóch uzupełniających się filarach: pełnym zaufaniu i szacunku do autonomii klienta, a jednocześnie koncentracji na osiągnięciu jasno zdefiniowanych rezultatów.

Wiele czynników może powodować stres i niepokój. Są pewne kluczowe zmiany, które wpłyną na wiele osób. Oto kilka z nich:

• Finanse i ich zmniejszenie się lub strata oraz decydowanie o zmianach i nowej drodze w życiu, nie oglądając się za siebie.

• Utrata pracy i dochodów prowadząca do nauki nowej kompetencji poszukiwania rozwiązań, zdobywania nowych kompetencji, do rozwoju osobistego i wyznaczania sobie nowych zadań, celów oraz kreowania nowych projektów.

• Strach przed chorobą i śmiercią z obsesyjnym szukaniem w sobie różnych dysfunkcji.

• Oddzielenie od bliskich oraz wykluczenie z grupy – problem odrzucenia z rodu lub z pewnej określonej społeczności i dopatrzenie się mimo wszystko korzyści z tej sytuacji, która płynie z nauki na doświadczeniu – spojrzenie na sytuację z innej perspektywy.

• Izolacja, osadzenie w areszcie, więzieniu lub podczas choroby oraz zrozumienie sytuacji tu i teraz, płynącej nauki z tego doświadczenia oraz wytyczenie sobie nowych celów, które nadadzą nadzieję na poprawę i wyznaczą nowy sens życia – zmiana punktu patrzenia na to co się wydarzyło.

• Utrata bliskich i niemożność pogodzenia się ze stratą, tęsknota na skutek rozłąki, rozstanie, rozwód i neutralizacja pesymistycznych emocji z tym związanych, poprzez wyciszenie emocji, wyciszenie wewnętrznego konfliktu, naukę na doświadczeniu oraz pożegnanie „starego” życia z przeszłości z wdzięcznością.

• Lęk, strach i depresja w wyniku trudnego dzieciństwa i ich niwelowanie, jako nauka bycia silnym jak najpotężniejsze drzewo na świecie oraz twardym jak szara skała – nauka bycia uważnym obserwatorem swoich emocji, myśli, reakcji oraz wzmacnianie siebie poprzez chronienie siebie, polubienie siebie, usamodzielnienie siebie, zadbanie o siebie i pokochanie siebie.

• Niechęć do robienia planów i czekanie na to, co będzie. W tym przypadku potrzebna jest praca nad uświadomienie sobie roli ofiary i swoich braków w tym wzięcia odpowiedzialności za siebie, a także pozwolenie sobie na podjęcie decyzji czy osoba będąca w roli ofiary dalej chce tkwić w tej roli czy chce z niej wyjść, usamodzielnić się, działać, rozwijać się i dać sobie szansę na bycia samodzielną poprzez wzięcie pełnej odpowiedzialności za swoje życie, bez obwiniania innych za swoje porażki czy podejmowane błędne decyzje.

• Poszukiwanie swojej tożsamości, kim chcę być, czym chcę się zajmować.

• Poszukiwanie rozwiązań oraz motywacja do realizacji wyznaczonych celów

• Kompetencja większej uważności i zrozumienia siebie oraz ochrona swoich przekonań, wartości, tożsamości, marzeń i wyznaczonych celów.

• Przygotowanie „zamówienia” na partnera / partnerkę i praca nad swoim rozwojem i niezbędną zmianą, w celu przyciągnięcie np. innej osoby niż w poprzednim nieudanym związku.

Team coaching

Program jest przeznaczony dla zespołów liderskich – menedżerów wysokiego lub średniego szczebla posiadających istotny wpływ na funkcjonowanie firmy. Szczególnie skorzystają na nim zespoły, które:

– stoją przed ważnym wyzwaniem biznesowym, szukają rozwiązań, określenia potrzeb, wartości i celów;

– chcą wypracować jednolity, spójny styl oddziaływania na pracowników, kształtowania kultury firmy i określić swoją Misję;

– w ostatnim czasie znacząco powiększyły lub zmieniły swój skład;

– są różnorodne i doświadczają wynikających stąd napięć oraz konfliktów;

– poszukują bardziej twórczego, innowacyjnego podejścia do zarządzania firmą.

Dzięki rosnącej popularności zarządzania partycypacyjnego, w którym pracownicy są zapraszani do udziału w procesie podejmowania decyzji organizacji poprzez uczestnictwo w takich czynnościach, jak ustalanie celów organizacji, decydowanie o planie działania, dzielenie się własnymi sugestiami na temat funkcjonowania organizacji i wzajemne motywowanie się, coaching bywa niekiedy fundamentem całej kultury organizacyjnej. Służy budowaniu środowiska sprzyjającego samodzielności i inicjatywie wszystkich pracowników oraz zaangażowaniu we współtworzenie strategii firmy i braniu za nią i kolejne projekty, odpowiedzialności zbiorowej. Może to oznaczać korzystanie z coachingu, jako powszechnej formy wspierania rozwoju (np. dzięki wykształceniu i przygotowaniu do pracy zespołu wewnętrznych coachów, negocjatorów i mediatorów). Przedsięwzięcia tego rodzaju to wielka szansa na wzmocnienie inicjatywy, autonomii i odpowiedzialności w całej firmie lub instytucji.

Praktyczna Szkoła Coachingu – realizacja wewnętrznej Szkoły Coachów dla zespołu współpracowników.

Follow your flow – Podążaj za swoim nurtem w realizacji projektów i wyznaczonych celów.

Zarządzanie sobą w czasie i przestrzenia, swoimi emocjami, kontaktami, uważnością i myślami (mindfulness)

Zdobądź kompetencje wyznaczania celów dla swojego zespołu i techniki motywacji do ich realizacji

Transformacja komunikacji interpersonalnej w budowaniu relacji w zespole oraz z klientem – teoria i warsztat.

Przygotowanie pakietu narzędzi do wykorzystania w rozmowach coachingowych oraz materiałów informacyjnych służących do promocji wprowadzanych zmian

Szkolenia z zakresu coachingowego stylu zarządzania dla menedżerów

Wsparcie w rekrutacji i przygotowanie do pracy zespołu coachów wewnętrznątrz zakładu pracy.

Kompetencje coachingowe to doskonałe narzędzie w pracy z ludźmi, a także w życiu prywatnym.

Co możesz osiągnąć dzięki coachingowi:

– udoskonalisz kompetencje społeczne i budowanie dobrych relacji;

– będziesz potrafić pomagać ludziom w ich rozwoju i wyzwaniach;

– nabędziesz umiejętność stawiania pytań i nauczysz się słuchać uważnie odpowiedzi i poprawnie na nie reagować, przez co zwiększysz swoją równowagę, zadowolenie i jakość życia, prowadząc je do dobrostanu;

– nauczysz się uważności i aktywnego słuchania, aby usłyszeć i dać zrozumienie;

– uświadomisz sobie swoje naturalne zdolności i rozwiniesz je.

Resilience  – Coaching Interwencyjny – Kryzysowy  dla osób indywidualnych prywatnych  i pracowników

Resilience czyli powrót do równowagi po wyzwaniach (Resilience – the courage to come back)

„Strach rozpuszcza się, gdy wyobrażasz sobie, że coś działa prawidłowo” – M. Atkinson i R. T. Chois „Flow” – Przepływ

Czym jest Coaching kryzysowy?

To intensywny program coachingowo-mentoringowy dla jednej osoby prywatnej, managera lub właściciela firmy, kadry zarządczej, eksperta lub jednego z partnerów podczas kryzysu małżeńskiego, który potrzebuje pomocy i innego spojrzenia na sytuację.

Jest to sprofilowany, indywidualnie dopasowany program mający na celu:

– wzmocnienie umiejętności osobistych i biznesowych miękkich,

–  optymalizację indywidualnego potencjału w kontekście bieżących wyzwań strategicznych,

–  budowę postawy katalizującej rozwój firmy i zespołu,

–  rozwijanie kompetencji  w komunikacji, delegowaniu, planowaniu, inspirowaniu,

–  aktywne reprezentowanie i kreowanie wizerunku firmy,

–  naukę praktycznych interpersonalnych narzędzi biznesowych.

Kiedy warto zdecydować się na Coaching kryzysowy?

Jeżeli Ty lub Twój pracownik stoicie wobec kryzysowej sytuacji zawodowej w firmie:

– konflikt w zespole (lub w rodzinie, w związku),

– gwałtowny spadek efektywności i poczucie zaangażowania,

– konflikt z przełożonym lub z inna osobą,

– złe relacje z klientem lub z inna osobą,

– kryzys osobisty pracownika (niepewność, apatia, poczucie utraty wartości, strach przed porażką itp.).

Trzy typy reakcji na katastrofy:

1/ Odporność: Ludzie czują się źle na chwilę, jednak udaje im się dobrze spać, jeść zdrowo i planować skutecznie. Szybko wracają do wspólnego poziomu funkcjonowania w nowej sytuacji. Jest to reakcja, jaką chcemy instalować w sobie.

2/ Następuje stopniowa poprawa. Przez kilka miesięcy ludzie mogą być tak zestresowani, że nie mogą funkcjonować w pracy, nie mogą się zrelaksować, źle śpią itp… Następnie odbijają się i wracają do pełni sprawności.

3/ Występuje przewlekłość – chroniczność stanu stresu. Ludzie są tak zestresowani, że nie mogą się zrelaksować, nie mogą funkcjonować w pracy, i nie powracają do sprawności i wpojonych nam w dzieciństwie przekonań i schematów zachowania. Często z uwagi na brak szybkiej pomocy, na skutek emocjonalnego nakręcania się spirali iluzyjnych wyobrażeń, stan osoby wystraszonej i zestresowanej może się stopniowo pogarszać, a problemy coraz bardziej może się pogłębiają. Stąd natychmiastowa relacja w kryzysie czy to rozstanie, rozwód czy śmierć najbliższych, ma ogromne znaczenie dla naturalizacji emocjonalnego natłoku myśli na skutek lęku i stresu oraz powróć do kontaktu ze swoim logicznym umysłem, poprzez wyciszenie emocji.

To, który z tych wzorców wystąpi, zależy od wcześniej istniejącego stylu myślenia i zaczerpniętego z wcześniejszych doświadczeń i przyjętego modelu świata, z poprzednich doświadczeń z podobną traumą, natężenia obecnych wydarzeń i od dostępnego wsparcia społecznego.

“Man never made any material as resilient as the human spirit” – Bern William, co znaczy: i “Człowiek nigdy nie będzie stworzony z tak odpornego materiału, jakim jest ludzki duch”.

Wypełnij formularz i opisz zagadnienia, które chcesz przepracować, aby wzmocnić lub dodać nowe kompetencje coachingowe, zwiększyć pewność siebie lub zespołu oraz wzmocnić kompetencje zawodowe i poprawić relacje w życiu prywatnym.

pl Polish
X