Dobrostan. Stan Umysłu

Share

Dobrostan. Stan Umysłu.  Uzdrowienie słabości i uporządkowanie życia. Stan Spokoju i Szczęścia.
Mindfulness – technika uważności. Cz. 9

Przez szereg lat, nauka zajmowała się przede wszystkim brakiem zdrowia psychicznego – depresją, stresem, wyuczoną bezradnością I różnymi tzw. dysfunkcjami, które utrudniają życie. Psycholodzy przeważnie pracowali nad tym, aby ludzie wyszli z leków, strachów oraz z depresji, co miało przynieść im ulgę w cierpieniu. Do dziś w wielu terapiach pielęgnuje się pozwolenie na poczucie w sobie negatywnych emocji np. gniewu i pielęgnowanie go w sobie. Terapeuci tego typu nurtu, mniej zajmowali się tym, by skupić ludzki umysł na wychodzeniu ze swoich słabości i aby człowiek stał się szczęśliwy, a więcej czasu poświęcali „rozgrzebywaniu” negatywnych emocji i ich przyczyn. Ale czy to, aby dobry kierunek terapii dla wszystkich ludzi?

Jednak same pozytywne emocje nie wystarczają. Jeśli np. zajadasz się czekoladą, co zapewnia sporą dawkę przyjemności. Nie ma to niestety żadnego związku ani z poczuciem sensu, ani z osiągnięciami czy sukcesami. Możesz osiągać znakomite wyniki w pracy lub w biznesie, lecz jeśli cierpią na tym twoje relacje z najbliższymi, będziesz wciąż daleko od dobrostanu – będziesz w szpagacie mentalnym własnych tożsamości.

Okazuje się, że „nie bycie nieszczęśliwym” poprzez tkwienie w starych emocjach zbyt długo, to jeden kierunek terapii, jaką wybierają ludzie zgodnie z ich potrzebami. Drugi, odmienny rodzaj, to dążenie do poszukiwania rozwiązań, wzmacniania się bazując na swoich „cieniach” – na czymś, co chcemy ukryć przed samym sobą, z czym się nie utożsamiamy, poprzez uzdrawianie tego wszystkiego oraz wypracowanie drogi do własnego dobrostanu i do poczucia szczęścia w sobie. To dwa różne kierunki terapie uzdrawiania psychiki. W uzyskaniu dobrostanu pomocny jest również Wellbeing Coach (ang. trener dobrego samopoczucia). Jako specjalista, swoimi pytaniami przeprowadza ludzi od szukania rozwiązań, ustanawiania wyzwań do osiągania ich życiowych celów. Pomaga poprawić samopoczucie człowieka, poczuć szczęście i osadzić klienta w jego odpowiednim stanie tożsamości, oddziałowując przez to na każdą przestrzeń życia.

DOBROSTAN to dział pozytywnej psychologii tzw. WELLBEING COACHING. Zajmuje się zagadnieniem dotykania problemu i uzdrawianiem go, poprzez szukaniem rozwiązań. Dzięki wychodzeniu z negatywnych emocji, ze złego stanu fizycznego jak i psychicznego oraz ze swoich słabości, metody coachingowe pomagają uzdrowić sytuację oraz stan emocjonalny człowieka, wzmacniając go przy tym. To właśnie w WellBeing coachingu, w ramach POZYTYWNEJ PSYCHOLOGII, najlepiej kreuje się zadowolenie z tego, co jest teraz wraz z poczuciem szczęścia, jako DOBROSTAN.

Dobrostan to wiele przestrzeni w Kręgu Życia, którym warto się przyglądnąć i które można przepracować, „podreperować” i uzdrowić. Dobrostan to składowa wielu elementów. Opierają się one na Zasobach i Wyzwaniach tak psychicznych, jak również społecznych i fizycznych. Wszystko to potrzebuje być w równowadze i w dobrym samopoczuciu tzw. „Wellbeing”. Jest to osiągania ideału CONSTANS na bazie uważności, zaopiekowania się sobą i „Miłości do siebie”. Należą do nich takie obszary życia jak m.in.:

– dobre zdrowie fizyczne i psychiczne (audiobook: „Choroby psychosomatyczne”);

– rozpuszczenie lęków oraz strachów i zamiana ich na pozytywne emocje (audiobook: „Sampouzdrawianie. Od choroby do zdrowia”);

– odpuszczenie starych tęsknot, żalów prezencji i złości, które odbierają radość życia (audiobook „ReimPriting. Ostatnie pożegnanie”);

– relacje z innymi ludźmi i unikanie pułapek konfliktu (audiobook: „Tolerancja dla odmienności”);

– osiągnięcia i sukcesy poprzez własny rozwój, wzrastanie i pracę (audiobook: „Równowaga emocjonalna”)

– „Flow” czyli przepływ, obserwacja i podążanie za uwagą (audiobook: „C’est la vie! Życiowa układanka”);

– umiejętność zarządzania emocjami (audiobook: „Inteligencja emocjonalna”);

– sens życia, jako jedna z najważniejszych potrzeb ludzkich (audiobook: „Jaki jest twój sens życia?”)

Wszystkie wyżej wymienione audiobooki pochodzą z serii: „Mindfulness, czyli trening uważności”.

Spis treści:

1.  Czym jest dobrostan?
2.  Jak wejść na drogę do dobrostanu?
3. Jak odnaleźć w sobie tożsamość dobrostanu?
4. Uzdrowienie siebie na wszystkich przestrzeniach.

5. Co jest ważniejsze do osiągnięcia dobrostanu: wiara czy wiedza?

6. Patrz na wszystko, co przychodzi, jak na cenne doświadczenie i naukę.

7. Z wdzięcznością celebruj każdy dzień życia

8. Jaka jest Twoje tożsamość? Kim jesteś?

9. Bądź uważny na swoje słabości i uzdrawiaj je, słysząc potrzeby swoje i innych.

10. Zamieniaj problemy na wyzwania, a wymówki na rozwiązania.

11.  W jaki sposób wiedza może pomóc człowiekowi do sięgnięcia stanu szczęścia?

12.  Czy wiara czyni cuda?

13.  Wdzięczność, jako umiejętność doceniania i cieszenia się drobnostkami.
14.  Dobrostan, jako stan poczucia obfitości.

15.  Bądź uważny na to, „z kim przystajesz, bo taki się stajesz”.

16. Uważność i obecność obserwatora świata wewnętrznego i zewnętrznego.
17. Osiągnięcie życiowego dobrostanu i spokoju.

You may also like...