Droga Wędrowca poprzez Czakry do Świadomości. Kwantowa Moc uzdrawiania. Cz. 3

Share

Księga III pod tytułem „Droga Wędrowca poprzez Czakry do Świadomości” to 5 godzin słuchania na temat pracy czakr, nagrane w ramach szkolenia, dotyczącego KRONIKI AKASZY z obszerniejszego materiału książki „Kwantowa Moc Uzdrawiania”. Wśród poruszanych zagadnień rozdziałów, w tej części znalazły się zagadnienia podstawowych czakr od Czakry Podstawy, poprzez Czakrę Sakralną, Splotu słonecznego i Serca, aż do Czakry Gardła. Podstawowe czakry należą ściśle do czakr cielesnych, których energia emanuje z ciała. Pozostałe czakry wraz z pięcioma czakrami kosmicznymi, są omówione w kolejnej, księdze IV, gdyż wszystkie one łączą się z duchową energią. Omówienie wszystkich 12 czakr zostało tu podzielone na trzy stany umysłu: Podświadomość, świadomość i nadświadomość, a wraz z nimi, autorka połączyło przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Kwantowa Moc Uzdrawiania, w pięciu księgach wydana w formie audiobooka oraz ebooka jako szkolenie z KRONIKI AKASZY oraz szósta, jako warsztat z ćwiczeniami w formie audiobooka. Jest to wiedza i praktyka z zakresu łącznie się  z wiedzą wszechświata, zwaną KRONIKĄ AKASZY.

K S I Ę G A   III – SPIS TREŚCI:

OD PRZESZŁOŚCI DO TERAŹNIEJSZOŚCI Z DUCHEM ETERU

·         Przedmowa

·         Czy warto rozmawiać o swojej przeszłości czy lepiej ją odciąć?

·         Ciało bolesne osadzone w przeszłości

·         Za nami dwie Księgi z serii Kwantowa Moc Uzdrawiania”

·         „Droga Wędrowca”

·         „Studnia Marzeń”

·         Ugruntuj się  aby nie odlecieć wprost do Nieba

CZAKRA PODSTAWY

·         Uziemienie i ugruntowanie

·         Troska o pożywienie

·         Braki energii w czakrze podstawy

·         Czakra MULADHARA – Fundament, Ziemia

·         Uzdrawianie czakry podstawy

CZAKRA SAKRALNA, KRZYŻOWA, SEKSUALNA I WODY

·         Czakra seksualności, zmysłowości i przyjemności

·         Zablokowanie energii czakry seksualnej

·         Czakra sakralna a stan zdrowia ciała

·         Czakra wody i konflikt wewnętrzny duszy z ciałem

·         Aktywowanie czakry seksualnej

CZAKRA SPLOTU SŁONECZNEGO

·         Połączenie Dziecko – Matka

·         Zablokowana czakra splotu słonecznie

·         Czakra Ogień a Poczucie Własnej Wartości

·         Jak odczytać informacje zapisane w ciele?

·         Utożsamianie się z bólem i identyfikacja emocji

·         Miejsca uzdrawiania bólu z obszaru przeszłości

·         Miejsca uzdrawiania bólu dla obecności Tu i Teraz

·         Miejsca uzdrawiania bólu dotyczące przyszłości

·         Utożsamianie się z bólem i identyfikacja emocji

·         Aktywowanie czakry Ognia

CZAKRA SERCA

·         Czakra ANAHATA czyli NIETKNIĘTY

·         Blokady w energii czakry serca

·         Czakra serca reprezentuje żywioł POWIETRZE

·         Zrównoważone serce

·         Jak przebudzić czakrę serca i zwiększyć jej wibracje?

·         Gdzie jest Twoje serce?

CZAKRA GARDŁA

·         Czakra dźwięku i zmysł słuchu

·         Gruczoł tarczycy a czakra gardła

·         Niebiańskie oczyszczenie eteru

·         Podsumowanie

You may also like...