Informacja płynąca z Pola Punktu Zerowego Akaszy. Kronika Akaszy Wtajemniczenie. cz.5

Share

„Od czego zacząć” przygodę z rozwojem osobistym w zakresie pracy z energią?
Nie ma jednej drogi na skróty. Potrzebne jest zdobywanie wiedzy na coraz wyższych poziomach świadomości i systematyczna praktyka. Dobrym startem w tej dziedzinie, będzie poznanie tajników łączenia się z energią wszechświata Biblioteki Kroniki Akaszy. Jak twierdził Nikola Tesla, „jeśli chcesz poznać tajemnicę wszechświata, potrzebujesz myśleć w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji”.
Kroniki Akaszy to rodzaj wiedzy całego jestestwa ludzkości, niezależnie od czasu jego istnienia, zapisanej w zbiorowej świadomości. Odnaleźć tam możemy wszelkie informacje o karmie, przeznaczeniu, zadaniach, które są wytyczone człowiekowi do przepracowania, podczas jego drogi reinkarnacji w kolejnych wcieleniach. Mając w nie wgląd, jesteśmy w stanie zrozumieć zapisy informacyjne, które są niezbędne do uzdrowienia wielu niezrozumiałych dotąd sytuacji z życia człowieka – z naszego oraz z życia wielu ludzi, którzy poproszą nas o to i dadzą nam na to swoje pozwolenie.
Książka ta jest stworzona z przestrzeni wiedzy wszechświata wszechobecnej wokół nas – wiedzy, do której dostęp może mieć każdy, jeśli tylko nastawi swoją uważność na obserwację i częstotliwość jej odbioru. Chodzi tu o przekroczeniu barier swojej dotychczasowej percepcji trójwymiarowości 3D zwanej „Wyższą nieświadomością”, przejście przez IV Poziom tzw. „Pole Świadomości”, uświadomienie sobie płaszczyzny mentalnej wielu spraw oraz o rozwój duchowy. To wszystko jest niezbędne, aby dojść do Piątego Poziomu Świadomego „JA” i DOZNAĆ PRZEBUDZENIA SIŁ METAFIZYCZNYCH, odpowiadających polu percepcji 5D. W trakcie dalszego rozwoju, możesz znaleźć się w energii serca uniwersalnej miłości, na poziomie percepcji „Wyższego Ja” 6D, w „Ja Duchowym” i w „Ja Transpersonalnym” – w miejscu najczystszego istnienia „Ja”, które doświadcza. Być może w procesie dalszej praktyki, pewnego dnia dojdziesz do Siódmego Poziomu Świadomości, którym jest „Mistyczne Zjednoczenie”, nazywane tu w skrócie „Jednością”.

Spis Treści:
1. Jak rozwinąć i wzmocnić swoją wewnętrzną energię?
1. Teoria Przyczyny i Skutku
2. Prawo Instant Karmy
3. Prawo Pozwolenia sobie na…
4. Energetyczne Prawo Wzrostu.
5. Energia Pola Punktu Zerowego w Rachyon i Continuum
6. Prawo Rezonansu jako Fizyka Cudów.
7. Energetyczne Pole Punktu Zerowego Akaszy.
8. Czego dotyczy Informacja z Kroniki Akaszy?

You may also like...