Świadome wzmacnianie samooceny dziecka w rodzinie

Share

Samoocena Rodziców i Dzieci. Świadome wzmacnianie samooceny dziecka w rodzinie.
Mindfulness – technika uważności. Cz. 11

Audiobook „Samoocena Rodziców i Dzieci. Świadome wzmacnianie samooceny dziecka w rodzinie.” należy do  serii:  „Mindfulness – technika uważności” i stanowi odcinek nr 11.

Skąd biorą się „leniwe”, mało pracowite, niegrzeczne, buntujące się dzieci? To te dzieci, które nie wierzą w swoje możliwości, bo mają niską samoocenę. Samoocena dziecka wpływa na jego poczucie własnej wartości. Dziecko, które ma niskie poczucie własnej wartości, jest mniej skłonne do wysiłku, szybciej się poddaje i zniechęca, dlatego że z góry zakłada, że to co robi nie wyjdzie mu lub zostanie skrytykowane. Dziecko z brakiem poczucia własnej wartości boi się porażki i stara się jej unikać. Łatwiej jest mu powiedzieć, „nie chce mi się”, niż robić coś z przekonaniem  „nie poradzę sobie”.  Zatem po co ma się wysilać?  Obniża sobie zatem poprzeczkę i podejmuje zdania poniżej swoich umiejętności. Nie ma znaczenia, czy są to dzieci bardzo inteligentne i utalentowane, gdyż one również mogą mieć niskie poczucie własnej wartości, nadmiernie przeżywając tym samym szkolne stresy w roli ofiary. Stąd dziecko to może być niesprawiedliwie potraktowane przez otoczenie, które przymnie mu „etykietkę”, że jest na przykład leniwe, nie ma chęci do współpracy w grupie, nie potrafi, bądź jest mało zdolne albo nierozumne.  A prawda może być zupełnie inna.

Od kogo zatem przede wszystkim zależy pomoc i dawanie wsparcia dziecku?

Początki zawsze są w korzeniach rodowych. To najbliższe otoczenie dziecka – rodzina powinna swoim przykładem pokazywać dziecku jego akceptacje, dawać mu uważność i zainteresowanie tym co ono robi i o czym mówi, jakie pytania zadaje, chwalić i nagradzać, kiedy jest za najdrobniejsze osiągnięcia. Nasze dzieci są odbiciem nas – dorosłych. Jeśli my, jako rodzice samo nie dajemy sobie pozytywnej oceny, obrażamy się wzajemnie, krzyczymy i awanturujemy, to w takiej rodzinie, dziecko traci poczucie bezpieczeństwa, a jego samoocena automatycznie spada.

Samoocena, czyli poczucie wartości może być prawidłowe, zaniżone lub zawyżone. To własna opinia na swój temat poprzez wewnętrzne myśli człowieka, kim jest, jaki jestem i co potrafi lub nie potrafi. Ocena ta może być jednak błędna, gdyż może opierać się wyłącznie na opinii zewnętrznej. Najważniejsza jest ocena wewnętrzna oparta na faktach. I tego warto nauczyć swoje dziecko.

Jeśli chcemy aby nasze dzieci były silne i szczęśliwe z pozytywna samooceną i silny poczuciem własnej wartości, to zadaniem rodziców, jest zacząć od samych siebie. To do rodzinny daje bądź odbiera mocną pozytywną samoocenę u dziecka. Zatem siła naszego dziecka zaczyna się w jego domu rodzinnym, poprzez obserwację dorosłych od najmłodszych lat. Zatem jeśli widzi, że dorośli źle o sobie mówią, jeśli mówią źle również do swojego dziecka, to jaką przyszłość programują w głowie takiego małego człowieczka?

Warto być uważnym na swoje myśli i wypowiadane słowa, albowiem „Jutro będziesz tym, o czym myślisz dzisiaj”. Myśl pozytywnie o sobie!

You may also like...