Tolerancja dla odmienności. Krytyka i Osądzanie.

Share

TOLERANCJA DLA ODMIENNOŚCI. Krytyka i Osądzanie. Po co ludzie oceniają innych i co to mówi o nich samych?
Seria: Mindfulness – technika uważności. Cz. 7.

Co jakiś czas każdy z nas spotyka się z krytyką. Krytyka (łac. criticus – osądzający) powinna być analizą i oceną dobrych i złych stron z punktu widzenia określonych wartości (np. praktycznych, etycznych, poznawczych, naukowych, estetycznych, poprawnych), jako niezbędny element myślenia wraz z opisem wyników tego myślenia i rekomendacjami, radami oraz wskazówkami do zmian. Jeden rodzaj to krytyka bez uzasadnienia, a drugi jest konstruktywną krytyką w formie feedback’u. I o ten drugi nam chodzi, gdyż uzasadnienie jest formą cennej informacji, na której możemy się uczyć i doświadczać różnych odbiorców i sytuacji oraz mierzyć się sami ze sobą i swoimi emocjami.

Audiobook w większej części 12 odcinków, jest nagraniem z wykładu na żywo typu live, z dnia 24.01.2022.

Spis treści:

1. Kto i po co pozostawia krytykę bez uzasadnienia?
2. Dlaczego krytykuje się różne treści lub osoby?
3. Jakie treści i kogo najczęściej osądza się?
4. Czy z osądu można dowiedzieć się czegoś o krytykującym?
5. Jak zamienić negatywną sytuację w naukę na doświadczeniu? (#Klub2222 –  live z dni 20.07.2020)
6.  Czy warto brać sobie do serca każdy osąd, krytykę lub ocenę?
7.  Jak uważnie słuchać i usłyszeć, co osądzający mówi o samym sobie?
8.  Czym jest wartościowa krytyka?
9. Czy subiektywna ocena może być osobistą iluzją wypowiadającego ją człowieka?
10. Trudne sytuacje osądy zamień na wyzwania. (Live 14.07.2020)
11. Unikaj pułapek komunikacyjnych i wciągania w gry. (Live 17.07.2020)
12. Dziękuj za zdemaskowanie fałszywych przyjaciół.
13. Jakim zachowaniem reagujesz na osadzanie i ocenianie?
14. Prawdziwych przyjaciół poznasz po ich reakcjach na Twój sukces.
15. Jak przekształcić i wykorzystać każdą krytykę i ocenę na swoją korzyść?

You may also like...