Wykłady

Wykłady

Wykłady są najczęstszą metodą przekazywania treści i informacji stosowaną w procesie nauczania dla osób dorosłych. Jeśli słuchacz chce, to robi dla siebie notatki w zeszycie, jednak nie ma takiego obowiązku. Osoba przekazująca wiedzę mówi swobodnie i nie dyktuje swojego przekazu, a raczej prowadzi jak gdyby monolog i rozbudowaną wypowiedź na dany temat. Jeżeli istnieje ku temu potrzeba, słuchacze wykładu samodzielnie sporządzają notatki w trakcie wykładu, a szczególnie notują kwestie niejasne, aby zadać po wykładzie pytanie. Dzięki notatkom, wiedzą, jakie zagadnienia interesują ich szerzej i na jakie tematy zadawać pytania bądź szukać informacji.

WYKŁAD to przedstawienie różnego typu tematyki w formie prelekcji, gdzie słuchacz dowiaduje się podstawowych informacji, może zmienić swoje poglądy i spojrzenie na wiele spraw i przesunąć punkt widzenia w inne miejsce – patrzeć z innej perspektywy na pewne sytuacje z przeszłości, dotyczące teraźniejszości bądź przyszłości. Dlaczego? Po co, aby dostrzegać coraz to inne pozytywne aspekty swojego życia, będąc nawet w najtrudniejszej sytuacji lub poznawać tajniki jakiegoś nurtującego ich zagadnienia, które chcieliby w przyszłości dokładniej zgłębiać.

Wykład to metoda nauczania polegająca na ustnym przekazywaniu wiedzy do słuchaczy, którzy otrzymują ją w milczeniu (w założeniu), zadając ewentualne pytania po zakończeniu wykładu (niekiedy dopuszcza się możliwość zadawania pytań w trakcie trwania wykładu).

pl Polish
X